Sari la conținut

Burse Ursus

  • de

În următoarea perioadă va avea loc a doua sesiune a concursului pentru Bursele Ursus. De data aceasta au dreptul să participe studenții aflați în anul I, nivel master (pentru masteratele care se desfăşoară pe parcursul a doi ani) şi studenţii aflaţi în anul II nivel licenţă și anul III nivel licență (valabil pentru specializările care necesită IV ani de studiu); studenții integraliști, cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității.

Candidații vor depune următoarele documente necesare la înscrierea la concurs:
🔹cerere tip adresată Universității Babeș-Bolyai: shorturl.at/myWX8
🔹adeverință din partea facultății din care să reiasă media pe ultimul semestru încheiat, inclusiv cei de la master;
🔹scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;
🔹curriculum vitae;
🔹scrisoare de motivație;
🔹acte doveditoare care certifică participarea și adeverințele care prezintă activitățile de voluntariat desfășurate, începând cu debutul anului universitar 2019-2020 până la data depunerii dosarului. Adeverințele trebuie să conțină următoarele informații:
● Organizațiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte, descrierea activităților acestora și poziția ocupată de către aplicant;
● Numele proiectului, perioada desfășurării și poziția ocupată în cadrul acestora (voluntar, coordonator, inițiator);
● Activitatea desfășurată în cadrul proiectelor care să cuprindă o scurtă descriere, numărul de participanți, rezultatele și impactul asupra comunității.

Dosarele de concurs, cu documentele precizate, vor fi depuse
– în format fizic la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC), str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sau
– scanate, transmise pe e-mail la adresa transfertehnologic@ubbcluj.ro, însoțite de o declarație pe propria răspundere în care studentul declară că deține documentele în original și că le va depune personal la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC) sau le va transmite prin poștă către Registratura Universității.

Pentru mai multe delalii accesează următorul link

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *