Sari la conținut

CINE SUNTEM?

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura de reprezentare a studenților din UBB, fiind activ implicat în forurile decizionale ale universității. Scopul Consiliului este de a reprezenta și de a apăra drepturile și interesele studenților universității, de a contribui la dezvoltarea comunității academice a universității, de a promova multiculturalismul și valorile academice.

 

OBIECTIVE

- Menținerea și promovarea unei comunicări transparente și deschise cu studenții, cu cadrele didactice, cu forurile decizionale și cu cele administrative;

- Stabilirea unui sistem de identificare și de consultare în ceea ce privește așteptările, nevoile, inițiativele și propunerile studenților;

- Identificarea și implementarea unor soluții optime pentru problemele și pentru alte aspecte de interes ale studenților.

MISIUNE

- Dezvoltarea unui mediu de încredere ridicată pe termen lung și a unei bune practici în ceea ce privește reprezentarea studențească din Universitatea Babeș-Bolyai;

- Implicarea activă și continuă în promovarea și în creșterea calității învățământului centrat pe student.

VIZIUNE

- Studentul este factorul activ principal în ceea ce privește atât calitatea învățământului românesc, cât și alinierea acestuia la standardele europene și internaționale.

MOD DE FUNCȚIONARE

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai este format din:

– Biroul de Conducere (Prefect, Secretar General, Subprefect LR, Subprefect LM, Subprefect LG și Prim-Cancelar);

– Plen: totalitatea studenților senatori și cancelari*;

*Cancelarii sunt membri ai plenului CSUBB fără drept de vot.

– Echipe de lucru permanente (design & PR; HR; politici studențești).

În extensia CSUBB-ului se află CSUBB Extins, unde avem consiliile studenților din facultăți din care fac parte toți studenții consilieri.

 

În cadrul forurilor decizionale studenții sunt reprezentați astfel:

– în cadrul Consiliului Facultății sunt reprezentați de către Studenții Consilieri;
– în cadrul Sentatului Universității sunt reprezentați de către Studenții Senatori;
– în cadrul Consiliului de Administrație sunt reprezentați de către Prefectul Studenților.

În ceea ce privește reprezentativitatea studenților aceștia se regăsesc în procent de minim 25% în forurile decizionale (Senatul Universității și Consiliul Facultății).

BIROUL DE CONDUCERE

STUDENȚI SENATORI

STUDENȚI CANCELARI