Sari la conținut

UBBApp are ca scop dezvoltarea unei aplicații pentru dispozitivele mobile care să integreze informarea, digitalizarea și orientarea în universitate într-un singur loc printr-o manieră modernă, accesibilă și ușor de utilizat. Tu ce ți-ai dori să conțină aplicația? Completează aici

În vederea dezvoltării aplicației se vor acorda un număr de 5 burse în cuantum de 1 100 ron/lună timp de 6 luni. Deadline-ul pentru depunerea aplicațiilor este 27 februarie, ora 23:59

Contestațiile se pot trimite în perioada 9-10 martie la adresa de mail: ioana.bruj@ubbcluj.ro

Comisia de evaluare

Comisia de contestații

Câștigătorii celor 10 burse URSUS sunt rugați să își depună dosarul în format fizic cu toate documentele în original până în data de 10.02.2023, ora 12.00 la Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC) sau le va transmite prin poștă către Registratura Universității, în atenția centrului UBB TechTransfer (CMTTC). Fiecare dosar depus va conține documente în original și/sau documentele eliberate electronic conformate cu originalul de către candidat (documentele electronice se vor imprima de candidat, iar acesta va trece olograf pe aceste documente mențiunea ”conform cu originalul” și va semna în dreptul acestei mențiuni după care le va adauga la dosar.

Comisia de evaluare

Comisia de contestații

Programul de burse se adresează studenților Universității Babes-Bolyai”, aflați în anul 1 nivel master (pentru masteratele care se desfăşoară pe parcursul a doi ani) şi studenţii aflaţi în anul 2 nivel licenţă și anul 3 nivel licență (valabil pentru specializările care necesită 4 ani de studiu), care sunt integraliști, cu excepția celor aflați în prelungire de studii, cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității.

Adeverințele trebuie să conțină următoarele informații:

– Organizațiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte, descrierea activităților acestora și poziția ocupată de către aplicant;

– Numele proiectului, perioada desfășurării și poziția ocupată în cadrul acestora (voluntar, coordonator, inițiator);

– Activitatea desfășurată în cadrul proiectelor care să cuprindă o scurtă descriere, numărul de participanți, rezultatele și impactul asupra comunității;