Sari la conținut

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții consilieri și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților. Toți membrii Consiliului Studenților sunt aleși prin vot de către colegii lor.

STUDENȚII SENATORI

Studenții senatori sunt „vocea” tuturor studenților în forul legislativ al universității – Senatul UBB. Cei 27 de studenți senatori reprezintă 25% din numărul total de membri ai Senatului și sunt împărțiți astfel: 18 studenți pentru linia română de studiu, 6 studenți pentru linia maghiară de studiu, 2 studenți pentru linia germană de studiu, 1 student pentru doctoranzi. Pentru funcția de student senator poate candida orice student care face parte din circumscripția pentru care candidează.

STUDENȚII CONSILIERI

Studenții sunt reprezentați în proporție de 25% în cadrul Consiliului Facultății. Acesta este structura decizională la nivel de facultate. În acest fel, studenții se implică activ în luarea deciziilor și contribuie la respectarea drepturilor și intereselor studenților la nivel de facultate. La fel ca în cazul studenților senatori, pentru funcția de student membru în consiliul facultății poate candida orice student care face parte din circumscripția pentru care candidează.

STUDENȚII CANCELARI

În fiecare facultate, Consiliul Studenților este condus de către un student cancelar. Acesta este reprezentantul studenților de la nivel de facultate și mediază relația dintre studenți și conducerea facultății sale. Participă la ședințele Consiliului Studenților și reprezintă interesele studenților din facultatea sa. Pentru funcția de student cancelar poate candida orice student membru al Consiliului Facultății și este desemnat prin vot de către studenții consilieri.

3 ianuarie – Afișarea metodologiei și a locurilor disponibile

3–9 ianuarie (ora 12:00) – Depunerea candidaturilor

9 ianuarie – Validarea candidaturilor

9–14 ianuarie – Campanie de promovare

15 ianuarie (între orele 9:00 – 21:00) – Desfășurarea alegerilor

16 ianuarie – Afișarea rezultatelor

17 ianuarie (până la ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

18-19 ianuarie – Afișarea rezultatelor finale

  • – Adeverință din partea secretariatului sau copie după carnetul de student vizat la zi din care rezultă apartenența la circumscripția pentru care se candidează (i.e. pentru demonstrarea calității de student în cadrul facultății aferente). Pentru circumscripția Senator ONG-uri, candidații vor depune la dosar și o adeverință care să dovedească faptul că dețin calitatea de membru cu drept de vot în cadrul ONG-ului de proveniență, ONG care face parte din Repertoarul UBB;

  • – Proiectul managerial/planul de acțiune pentru mandatul respectiv;

  • – Curriculum Vitae;

  • – Raport de activitate pentru candidații care au ocupat funcții de reprezentare în trecut, în cadrul UBB;

Circumscripțiile electorale vacante:

Senator Facultatea de Istorie și Filosofie (LR)

Senator Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (LR)

Senator Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și Facultatea de Fizică (LR)

Senator Facultatea de Biologie și Geologie (LR)

Senator Facultatea de Litere și Facultatea de Teatru și Film (LR)

Senator Facultatea de Studii Europene (LR)

Senator Facultatea de Educație Fizică și Sport (LR)

Senator ONG-uri (LR)

Rezultate alegeri:

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ + FACULTATEA DE FIZICĂ

FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE

FACULTATEA DE LITERE + FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

ONG-uri (LR)

Candidaturi:
Candidați câștigători:

Facultatea de Istorie și Filosofie – Alupei Andi

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Mălan Denisa

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică +  Fizică – Varodi Sânziana

Facultatea de Biologie și Geologie – Gherman Sebastian 

Facultatea de Litere și Facultatea de Teatru și Film – Cristinaru Ștefan

Facultatea de Studii Europene – Pop Daciana

Facultatea de Educație Fizică și Sport – Tomescu Mihai

ONG-uri (LR) – Frînghiu Ioana

English EN Deutsch DE Magyar HU Română RO