Sari la conținut

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții consilieri și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților. Toți membrii Consiliului Studenților sunt aleși prin vot de către colegii lor.

STUDENȚII SENATORI

Studenții senatori sunt „vocea” tuturor studenților în forul legislativ al universității – Senatul UBB. Cei 27 de studenți senatori reprezintă 25% din numărul total de membri ai Senatului și sunt împărțiți astfel: 18 studenți pentru linia română de studiu, 6 studenți pentru linia maghiară de studiu, 2 studenți pentru linia germană de studiu, 1 student pentru doctoranzi. Pentru funcția de student senator poate candida orice student care face parte din circumscripția pentru care candidează.

STUDENȚII CONSILIERI

Studenții sunt reprezentați în proporție de 25% în cadrul Consiliului Facultății. Acesta este structura decizională la nivel de facultate. În acest fel, studenții se implică activ în luarea deciziilor și contribuie la respectarea drepturilor și intereselor studenților la nivel de facultate. La fel ca în cazul studenților senatori, pentru funcția de student membru în consiliul facultății poate candida orice student care face parte din circumscripția pentru care candidează.

STUDENȚII CANCELARI

În fiecare facultate, Consiliul Studenților este condus de către un student cancelar. Acesta este reprezentantul studenților de la nivel de facultate și mediază relația dintre studenți și conducerea facultății sale. Participă la ședințele Consiliului Studenților și reprezintă interesele studenților din facultatea sa. Pentru funcția de student cancelar poate candida orice student membru al Consiliului Facultății și este desemnat prin vot de către studenții consilieri.

15 noiembrie – Afișarea metodologiei și a locurilor disponibile

15-20 noiembrie (ora 23:59) – Depunerea candidaturilor

21 noiembrie – Validarea candidaturilor

21-27 noiembrie – Campanie de promovare

28 noiembrie (între orele 9:00 – 21:00) – Desfășurarea alegerilor

28-29 noiembrie – Afișarea rezultatelor

29-30 noiembrie (până la ora 13:00) – Depunerea contestațiilor

30 noiembrie – Afișarea rezultatelor finale

  • – Copie după adeverința care atestă calitatea de student sau carnetul de student din care rezultă apartenența la circumscripția pentru care se candidează; 
  • *Copie după adeverința care atestă calitatea de membru activ al unei organizații studențești din Repertoarul ONG-urilor UBB, pentru candidații încadrați în una dintre circumscripțiile aferente organizațiilor studențești;
  • – Proiectul de candidatură/planul de acțiune pentru mandatul respectiv;
  • – Curriculum Vitae;
Circumscripțiile electorale vacante:

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (LR)

Facultatea de Drept (LR)

Facultatea de Business (LR)

Facultatea de Inginerie (LR)

Domeniul Științe Economice și Matematică-Informatică (LM)

Domeniul Științe Umaniste (LM)

ONG-uri (LM)

Domeniul Științe Sociale și Umaniste (LG)

Studenți Doctoranzi

Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Facultatea de Teologie Reformată și Muzică (LM)

Rezultate alegeri:

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ + FACULTATEA DE FIZICĂ

FACULTATEA DE BIOLOGIE ȘI GEOLOGIE

FACULTATEA DE LITERE + FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

ONG-uri (LR)

Candidaturi:
Candidați câștigători:

Facultatea de Istorie și Filosofie – Alupei Andi

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Mălan Denisa

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică +  Fizică – Varodi Sânziana

Facultatea de Biologie și Geologie – Gherman Sebastian 

Facultatea de Litere și Facultatea de Teatru și Film – Cristinaru Ștefan

Facultatea de Studii Europene – Pop Daciana

Facultatea de Educație Fizică și Sport – Tomescu Mihai

ONG-uri (LR) – Frînghiu Ioana

English EN Deutsch DE Magyar HU Română RO