Sari la conținut

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) este structura de reprezentare a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Acesta este alcătuit din studenții senatori, studenții cancelari, studenții consilieri și studenții reprezentanți de an. Împreună, luăm parte la întrunirile tuturor forurilor decizionale ale universității și acționăm pentru respectarea drepturilor și intereselor studenților. Toți membrii Consiliului Studenților sunt aleși prin vot de către colegii lor.

STUDENȚII SENATORI

Studenții senatori sunt „vocea” tuturor studenților în forul legislativ al universității – Senatul UBB. Cei 28 de studenți senatori reprezintă minim 25% din numărul total de membri ai Senatului și sunt împărțiți astfel: 19 studenți pentru linia română de studiu, 6 studenți pentru linia maghiară de studiu, 2 studenți pentru linia germană de studiu, 1 student pentru doctoranzi. Pentru funcția de student senator poate candida orice student care face parte din circumscripția pentru care candidează.

STUDENȚII CONSILIERI

Studenții sunt reprezentați în proporție de minim 25% în cadrul Consiliului Facultății. Acesta este structura decizională la nivel de facultate. În acest fel, studenții se implică activ în luarea deciziilor și contribuie la respectarea drepturilor și intereselor studenților la nivel de facultate. La fel ca în cazul studenților senatori, pentru funcția de student membru în consiliul facultății poate candida orice student care face parte din circumscripția pentru care candidează.

STUDENȚII CANCELARI

În fiecare facultate, Consiliul Studenților este condus de către un student cancelar. Acesta este reprezentantul studenților de la nivel de facultate și mediază relația dintre studenți și conducerea facultății sale. Participă la ședințele Consiliului Studenților și reprezintă interesele studenților din facultatea sa. Pentru funcția de student cancelar poate candida orice student membru al Consiliului Facultății și este desemnat prin vot de către studenții consilieri.

12-17 decembrie (ora 23:59) – Depunerea candidaturilor

18 decembrie – Validarea candidaturilor

18-22 decembrie – Campania de promovare

23 decembrie (09:00-19:00) – Desfășurarea alegerilor

23 decembrie – Afișarea rezultatelor

23-24 decembrie (ora 21:00) – Depunerea contestațiilor

24 decembrie – Afișarea listelor finale

  • Copie după adeverința care atestă calitatea de student sau carnetul de student din care rezultă apartenența la circumscripția pentru care se candidează; 
  • *Copie după adeverința care atestă calitatea de membru activ al unei organizații studențești din Repertoarul ONG-urilor UBB, pentru candidații încadrați în una dintre circumscripțiile aferente organizațiilor studențești;
  • Proiectul de candidatură/planul de acțiune pentru mandatul respectiv;
  • Curriculum Vitae;
  • Declarația de candidatură (Anexa 1 din metodologie cuprinde un model de completare al declarației de candidatură).  
Rezultate alegeri:

Matematică și Informatică (LR) – Atanasov Răzvan

Domeniul Științe Socio-Umane (LM) – Zsuzsa Sipos

Domeniul Științe Reale și ONG-uri (LG)

Candidați câștigători:

Matematică și Informatică LR- Atanasov Răzvan

Domeniul Științe Socio-Umane LM – Zsuzsa Sipos

Domeniul Științe Reale și ONG-uri (LG) – Matișan Rareș

Contact contestații: csubbalegeri@gmail.com