Sari la conținut

Senat 26 septembrie 2023

  • de

🇷🇴

Le mulțumim pentru implicarea în cadrul CSUBB, la nivelul facultății și universității,  studenților senatori care au finalizat mandatul în urma absolvirii programului de studiu. 

Le dorim mult succes în ceea ce își propun să realizeze în continuare. Rapoartele acestora de activitate se pot consulta accesând postarea din social media aferentă, iar pentru întrebări suplimentare le puteți scrie acestora pe adresele de mail instituționale.

🔷Clej Alexandra, membru în Biroul de Conducere CSUBB, având funcția de Secretar General și Student Senator în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

🔷Victor Malairău, membru în Biroul de Conducere CSUBB, având funcția de Subprefect linia română și Student Senator în cadrul Facultății de Geografie

🔷Atanasov Răzvan, Student Senator în cadrul Facultății de Matematică și Informatică

🔷Savin Alexandru, Student Senator în cadrul Facultății de Business

🔷Sebastian Gherman, Student Senator în cadrul Facultății de Biologie și Geologie

🔷Nicorici Iulia, Student Senator în cadrul Facultății de Drept

🔷Cristinaru Ștefan, Student Senator în cadrul Facultății de Litere și a Facultății de Teatru și Film

🔷Tomescu Mihai, Student Senator în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport

🔷Cosmina Ursu, Student Senator, circumscripția doctoranzi

🔷Hegedűs Rita, Student Senator în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică și a Facultății de Teologie Reformată și Muzică

De asemenea, în 26 septembrie 2023 a avut loc ședința ordinară a Senatului Universității Babeș-Bolyai. Pe această cale, vă informăm cu privire la hotărârile importante în ceea ce privește activitatea studențească.

🔷 Aprobarea unor completări și modificări ale Codului Electoral al UBB, parte integrantă a acestuia fiind și regulamentul de alegere a reprezentanților studenților din UBB;

🔷 Aprobarea unor completări și modificări ale Metodologiei privind regimul susținerii proiectelor studențești din UBB;

🔷 Aprobarea unor modificări ale Regulamentului-cadru privind cazarea în căminele studențești ale UBB;

CSUBB s-a implicat activ în modificarea și completarea acestor regulamente/metodologii.

🔷 La finalul ședinței, Președintele Senatului a acordat diplome în semn de apreciere a activității Studenților Senatori cărora li s-a încheiat mandatul. 

https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2022-2023/

———

🇭🇺

Köszönjük azoknak a diákszenátoroknak a BBTE Diáktanácsában való aktív részvételüket kari és egyetemi szinten, akik tanulmányaik elvégzése után befejezték a mandátumukat.

Sok sikert kívánunk nekik mindahhoz, amit a továbbiakban célul tűztek ki maguk elé. A tevékenységi beszámolóik a kapcsolódó posztok leírásában található linken megtekinthetők, további kérdésekkel pedig intézményi e-mail címükön írhattok nekik.

🔷Clej Alexandra, a BBTE Diáktanácsának vezetőségi tagja titkári pozícióját, a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar diákszenátori pozícióját betöltve.

🔷Victor Malairău, a BBTE Diáktanácsának vezetőségi tagja, a román tagozat alprefektusa és a Földrajzi Kar diákszenátora.

🔷Atanasov Răzvan, a Matematika és Informatika Kar diákszenátora.

🔷Savin Alexandru, az Üzletkötő Kar diákszenátora.

🔷Sebastian Gherman, a Biológia és Geológia Kar diákszenátora.

🔷Nicorici Iulia, a Jogtudományi Kar diákszenátora

🔷Cristinaru Ștefan, a Bölcsészettudományi Kar és a Színház- és Filmművészeti Kar diákszenátora.

🔷Tomescu Mihai, a Testnevelési és Sport Kar diákszenátora.

🔷Cosmina Ursu, diákszenátor, doktoranduszok választókerülete

🔷Hegedűs Rita, a Római Katolikus Teológiai Kar és a Református Teológiai és Zeneművészeti Kar diákszenátora a magyar tagozaton.

2023. szeptember 26-án sor került a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szenátusának ülésére. Ezúton tájékoztatunk benneteket a hallgatói tevékenységet érintő fontos döntésekről.

🔷 Az BBTE Választási Szabályzatának néhány kiegészítésének és módosításának jóváhagyása, melynek szerves részét képezi az BBTE-n belüli diákképviselők választásának szabályozása;

🔷 Az BBTE diák projektjeinek támogatási rendszerére vonatkozó módszertan néhány kiegészítésének és módosításának jóváhagyása;

🔷 A BBTE bentlakásaiban való elhelyezésről szóló keretszabályzat módosításainak jóváhagyása;

A BBTE Diáktanácsa aktívan részt vett e rendeletek/módszertanok módosításában és kiegészítésében.

🔷 Az ülés végén a szenátus elnöke okleveleket adott át azon diákszenátoroknak a munkájuk elismeréseként, akiknek lejárt a megbízatási ideje.

https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2022-2023/

———

🇩🇪

Wir danken den Studierendensenator:innen für ihr Engagement innerhalb von CSUBB, auf Fakultäts- und Universitätsebene, die ihre Amtszeit nach Abschluss des Studiengangs beendet haben. 

Wir wünschen ihnen viel Erfolg bei dem, was sie als nächstes erreichen wollen. Ihre Tätigkeitsberichte können unter dem entsprechenden Beitrag in den sozialen Medien eingesehen werden, und für weitere Fragen könnt ihr sie über ihre institutionellen E-Mail-Adressen anschreiben.

🔷Clej Alexandra, Mitglied des Vorstands der CSUBB als Generalsekretärin und Studierendensenatorin der Fakultät für Politik-, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften.

🔷Victor Malairău, Mitglied des Vorstandes der CSUBB als Vizepräfekt der rumänischen Studienrichtung und Studierendensenator der Fakultät für Geographie

🔷Atanasov Răzvan, Studierendensenator der Fakultät für Mathematik und Informatik

🔷Savin Alexandru, Studierendensenator der Fakultät für Wirtschaft

🔷Sebastian Gherman, Studierendensenator der Fakultät für Biologie und Geologie

🔷Nicorici Iulia, Studierendensenatorin der Fakultät für Rechtswissenschaften

🔷Cristinaru Ștefan, Studierendensenator der Philologischen Fakultät und der Fakultät für Theater und Film

🔷Tomescu Mihai, Studierendensenator der Fakultät für Körperkultur und Sport

🔷Cosmina Ursu, Studierendensenatorin, Wahlkreis der Doktoranden

🔷Hegedűs Rita, Studierendensenatorin der Fakultät für Römisch-Katholische Theologie und der Fakultät für Reformierte Theologie und Musik

Außerdem fand am 26. September 2023 die ordentliche Sitzung des Senats der Babeș-Bolyai Universität statt. Hiermit informieren wir dich über die wichtigsten Entscheidungen, die die studentische Tätigkeit betreffen.

🔷 Genehmigung einiger Ergänzungen und Änderungen der Wahlordnung der UBB, deren wesentlicher Bestandteil die Regelung für die Wahl der studentischen Vertreter in der UBB ist;

🔷 Billigung einiger Ergänzungen und Änderungen der Methodik zur Regelung der Unterstützung von studentischen Projekten an der UBB;

🔷 Genehmigung einiger Änderungen der Rahmenverordnung über die Unterbringung in den Studentenwohnheimen der UBB;

CSUBB hat sich aktiv an der Änderung und Vervollständigung dieser Verordnungen/Methodologien beteiligt.

🔷 Am Ende der Sitzung überreichte der Präsident des Senats den Studierendensenator:innen, deren Amtszeit endete, Diplome als Anerkennung für ihre Arbeit. 

https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2022-2023/

———

🇬🇧

We thank you for your involvement in CSUBB, at the faculty and university level, to the student senators who have completed their mandate upon graduation from the study program. We wish them great success in their future endeavors. You can access their activity reports by visiting the related social media post, and for any additional questions, you can contact them via their institutional email addresses.

🔷 Clej Alexandra, member of the CSUBB Executive Board, holding the position of Secretary General and Student Senator in the Faculty of Political, Administrative, and Communication Sciences.

🔷 Victor Malairău, member of the CSUBB Executive Board, holding the position of Subprefect in the Romanian line and Student Senator in the Faculty of Geography.

🔷 Atanasov Răzvan, Student Senator in the Faculty of Mathematics and Computer Science.

🔷 Savin Alexandru, Student Senator in the Faculty of Business.

🔷 Sebastian Gherman, Student Senator in the Faculty of Biology and Geology.

🔷 Nicorici Iulia, Student Senator in the Faculty of Law.

🔷 Cristinaru Ștefan, Student Senator in the Faculty of Letters and the Faculty of Theatre and Film.

🔷 Tomescu Mihai, Student Senator in the Faculty of Physical Education and Sport.

🔷 Cosmina Ursu, Student Senator, doctoral constituency.

🔷 Hegedűs Rita, Student Senator in the Faculty of Roman Catholic Theology and the Faculty of Reformed Theology and Music.

Furthermore, on September 26, 2023, the ordinary session of the Senate of Babeș-Bolyai University took place. We hereby inform you about the important decisions regarding student activities.

🔷 Approval of amendments and changes to the Electoral Code of UBB, an integral part of which is the regulation for the election of student representatives at UBB.

🔷 Approval of amendments and changes to the Methodology for the support of student projects at UBB.

🔷 Approval of changes to the Framework Regulation for student dormitory accommodation at UBB.

CSUBB was actively involved in amending and supplementing these regulations/methodologies.

🔷 At the end of the session, the President of the Senate awarded diplomas as a token of appreciation for the activities of the Student Senators whose mandates have ended.

You can find more information about these decisions at the following link: https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2022-2023/