Sari la conținut

Oportunități studenți – Eutopia

 • de
🇷🇴

Oportunitate de participare la sesiunea de dezbateri studențești BeEUTOPIAn

Îți prezentăm o oportunitate pe care o poți accesa: poți fi selectat pentru a participa la o sesiune de dezbateri studențești, care va avea loc în cadrul conferinței studențești BeEUTOPIAn. Conferința urmează să aibă loc în perioada 12 octombrie 2023 la Universitatea CY Cergy Paris (Franța) și este organizată în cadrul Alianței Universitare EUTOPIA. Alianță ce adună zece universități europene distincte la nivel regional și național, având ca obiectiv de a deveni o confederație interconectată de campusuri deschise și multiculturale.

Ce înseamnă asta pentru tine, dacă vei fi ales?
Călătorești gratuit în Paris și ai șansa să îți îmbogățești cunoștințele despre identitatea europeană, de a-ți dezvolta abilitățile de comunicare și de a te împrieteni cu studenți proveniți din toate colțurile Europei. Toate costurile aferente deplasării (transport, cazare, prânz, diurnă) sunt suportate de către UBB din bugetul proiectului EUTOPIA sau din alte surse.

Ce ai nevoie ca să participi la procesul de selecție:

 • Să cunoști foarte bine limba engleză, scris și vorbit (B2-C1);
 • Să ai abilități bune de comunicare;
 • Să ai experiență în activități similare (participarea la dezbateri studențești).

Ce trebuie să faci pentru a intra în procesul de selecție:

Trimite-ne un CV și o scrisoare de intenție, evidențiind motivația și abilitățile tale relevante
pentru această oportunitate, la adresa: cosmin.ghetau@ubbcluj.ro

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 15 septembrie 2023, ora 14:00.
Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la această oportunitate, te încurajăm să ne contactezi
la cosmin.ghetau@ubbcluj.ro

Despre conferința BeEUTOPIAn:
Conferința Studenților BeEUTOPIA este condusă și organizată de studenți, oferind o platformă pentru schimbul de idei, dezbateri și învățare din diverse perspective. Acest eveniment reunește studenți din universitățile din cadrul Alianței EUTOPIA, oferindu-le ocazia de a se implica activ în probleme importante și de a dobândi abilitățile necesare pentru a genera un impact pozitiv în comunitățile lor. Tema centrală BeEUTOPIAn 2023 este Cultura în lumea academică: O abordare interdisciplinară în cercetarea înțelegerii culturale și a patrimoniului cultural în colaborarea academică globală. Sesiunea Ideas Club – Debate European Identity reprezintă un moment special în cadrul conferinței, unde veți avea ocazia să vă exprimați opiniile și să participați la dezbateri interactive legate de identitatea europeană.

Oportunitate de participare activă a unui Doctorand ca și „UBB Career Ambasador” în cadrul Alianței Universitare EUTOPIA

Universitatea Babeș-Bolyai este în căutarea unui student doctorand entuziast și implicat pentru a deveni Career Ambasador în cadrul Alianței Universitare EUTOPIA, o alianță ce adună zece universități europene distincte la nivel regional și național, având ca obiectiv de a deveni o confederație interconectată de campusuri deschise și multiculturale. Această oportunitate îți oferă șansa de a construi conexiuni internaționale valoroase și de a participa la activități organizate în state membre ale Uniunii Europene. Toate costurile aferente deplasărilor la activități sunt suportate de către UBB din bugetul proiectului EUTOPIA sau din alte surse.

Sarcinile Ambasadorului de Cariere includ:

 • Colectarea de informații: Vei fi responsabil pentru adunarea informațiilor cu privire la
  oportunitățile academice și de dezvoltare profesională disponibile la Universitatea Babeș-Bolyai.
 • Comunicarea informațiilor: Vei participa la întâlniri online și fizice cu ceilalți ambasadori din cadrul
  Alianței EUTOPIA pentru distribuirea informațiilor relevante către celelalte universități din alianță.
 • Preluarea informațiilor privind oportunitățile din alte universități: Vei colabora cu ceilalți
  ambasadori pentru a obține informații despre oportunitățile academice și de carieră oferite de
  celelalte universități membre EUTOPIA.
 • Distribuirea informațiilor: Vei asigura că informațiile cu privire la oportunitățile din cadrul alianței
  EUTOPIA sunt diseminate eficient în cadrul comunității Universității Babeș-Bolyai.

Cerințe pentru candidați:

 • Cunoașterea foarte bună a limbii engleze, scris și vorbit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune pentru a lucra eficient cu ceilalți ambasadori din
  cadrul Alianței EUTOPIA;
 • Disponibilitatea de a participa la întâlniri anuale fizice ale ambasadorilor EUTOPIA, care pot
  presupune călătorii în străinătate;
 • Flexibilitate pentru a participa la întâlniri online regulate cu ceilalți ambasadori.

Proces de selecție:
Pentru a aplica pentru această poziție, te rugăm să trimiți un CV și o scrisoare de intenție, evidențiind motivația și abilitățile tale relevante pentru această funcție, la adresa: cosmin.ghetau@ubbcluj.ro
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 7 septembrie 2023, ora 14:00.
Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la această oportunitate, te încurajăm să iei legătura cu Ghețău Cosmin, referent EUTOPIA, la adresa: cosmin.ghetau@ubbcluj.ro

🇬🇧

Opportunity to Participate in the BeEUTOPIAn Student Debate Session

We present you with an opportunity you can seize: you can be selected to participate in a student debate session that will take place within the BeEUTOPIAn student conference. The conference is scheduled to be held from October 12th, 2023, at CY Cergy Paris University (France) and is organized within the EUTOPIA University Alliance. This alliance brings together ten distinct European universities at regional and national levels, with the objective of becoming an interconnected confederation of open and multicultural campuses.

What does this mean for you if you’re chosen? You will travel to Paris for free and have the chance to enrich your knowledge about European identity, develop your communication skills, and make friends with students from all corners of Europe. All costs related to travel (transportation, accommodation, lunch, per diem) are covered by UBB from the EUTOPIA project budget or other sources.

What you need to participate in the selection process:

 • Proficiency in English, both written and spoken (B2-C1 level).
 • Strong communication skills.
 • Experience in similar activities (participation in student debates).

What you need to do to enter the selection process:

Send us a CV and a letter of intent, highlighting your motivation and relevant skills for this opportunity, to the address: cosmin.ghetau@ubbcluj.ro

Application deadline: September 15th, 2023, 2:00 PM. For any additional questions regarding this opportunity, feel free to contact us at cosmin.ghetau@ubbcluj.ro.

About the BeEUTOPIAn Conference: The BeEUTOPIA Student Conference is led and organized by students, providing a platform for the exchange of ideas, debates, and learning from various perspectives. This event brings together students from universities within the EUTOPIA Alliance, giving them the opportunity to actively engage in important issues and acquire the skills needed to make a positive impact in their communities. The central theme of BeEUTOPIAn 2023 is „Culture in the Academic World: An Interdisciplinary Approach to Researching Cultural Understanding and Cultural Heritage in Global Academic Collaboration.” The Ideas Club Session – European Identity Debate represents a special moment within the conference, where you’ll have the chance to express your opinions and participate in interactive debates related to European identity.

Opportunity for Active Participation of a PhD Student as a „UBB Career Ambassador” within the EUTOPIA University Alliance

Babeș-Bolyai University is seeking an enthusiastic and engaged PhD student to become a Career Ambassador within the EUTOPIA University Alliance, an alliance that brings together ten distinct European universities at regional and national levels, with the objective of becoming an interconnected confederation of open and multicultural campuses. This opportunity offers you the chance to build valuable international connections and participate in activities organized in European Union member states. All costs related to travel for activities are covered by UBB from the EUTOPIA project budget or other sources.

The responsibilities of the Career Ambassador include:

 • Information Gathering: You will be responsible for gathering information about academic and professional development opportunities available at Babeș-Bolyai University.
 • Information Communication: You will participate in online and physical meetings with other ambassadors from the EUTOPIA Alliance to distribute relevant information to other universities in the alliance.
 • Collecting Information about Opportunities from Other Universities: You will collaborate with other ambassadors to obtain information about academic and career opportunities offered by other EUTOPIA member universities.
 • Information Distribution: You will ensure that information about EUTOPIA alliance opportunities is efficiently disseminated within the Babeș-Bolyai University community.

Candidate Requirements:

Excellent command of English, both written and spoken. Good communication and interaction skills to work effectively with other ambassadors within the EUTOPIA Alliance. Availability to attend annual in-person meetings of EUTOPIA ambassadors, which may involve travel abroad. Flexibility to participate in regular online meetings with other ambassadors.

Selection Process: To apply for this position, please send a CV and a letter of intent, highlighting your motivation and relevant skills for this role, to the address: cosmin.ghetau@ubbcluj.ro

Application deadline: September 7th, 2023, 2:00 PM. For any additional questions regarding this opportunity, feel free to reach out to Cosmin Ghețău, EUTOPIA Liaison, at the address: cosmin.ghetau@ubbcluj.ro