Sari la conținut

Concursul pentru ocuparea locurilor rezervate ONG-urilor în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

  • de

Condiții de eligibilitate a candidaților:

a) student UBB, înmatriculat în cadrul unui program de studiu (nivel licență sau master) în anul universitar curent;

b) membrul al unei organizații cuprinse în repertoarul ONG al UBB.

Competențe necesare:

a) experiență în activitatea de reprezentare a studenților;

b) participare, ca organizator, în proiecte pentru studenți;

c) cunoștințe de bază referitoare la regulamente/principii de funcționare ale UBB;

d) cunoștințe în domeniul asigurării calității în învățământul superior din România.

Documente necesare:

a) Curriculum vitae;

b) adeverință care atestă statutul de student;

c) scrisoare de recomandare din partea organizației din care face parte candidatul (semnată de președintele/reprezentantul legal al organizației);

d) orice document care atestă participarea la un curs/stagiu/training de formare în domeniul asigurării calității în învățământul superior;

e) un eseu care va cuprinde tratarea următoarelor teme, respectiv răspunsuri la următoarele întrebări/rezolvarea următoarelor cerințe:

1. Ce reprezintă procesul de asigurare a calității în învățământul superior?

2. Care sunt structurile UBB care au atribuții în domeniul asigurării calității?

3. Cum vedeți rolul studenților/organizațiilor studențești în procesul de asigurare și evaluare a calității educației în UBB?

4. Identificați câteva probleme majore privind asigurarea calității în învățământul superior, cu aplicații pentru cazul UBB.

5. Nominalizați câțiva indicatori de calitate folosiți pentru evaluarea instituțională a universităților de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Calendarul concursului:

1. Depunerea documentelor necesare: 08 martie – 13 martie 2023

2. Analiza documentelor depuse: 14 martie – 16 martie 2023

3. Afișarea rezultatelor: 17 martie 2023

4. Depunerea contestațiilor: 20 martie 2023

5. Soluționarea contestațiilor: 21 martie 2023

6. Afișarea rezultatelor finale: 22 martie 2023

Dosarul de candidatură, întrebările și contestațiile se vor trimite în format electronic pe adresa qualitas@ubbcluj.ro

Componența comisiei de concurs:

1. Președinte: prof. univ. dr. Markó Bálint, prorector responsabil de asigurarea calității

2. Membru: prof. univ. dr. Ioana Bican, Director Centrul Qualitas

3. Membru: Denisa Mălan, prefectul studenților

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor:

1. Președinte: prof. univ. dr. Dan Lazăr, prorector responsabil de relația cu studenții

2. Membru: conf. univ. dr. Soós Anna, prorector responsabil de educație-curriculum

3. Membru: student senator, Andi Alupei

RESURSE PENTRU DOCUMENTARE

Procedura operațională Organizarea şi desfășurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către studenții Universității Babeș-Bolyai care urmează studii cu frecvență http://qa.ubbcluj.ro/documents/evaluare_cursuri/Procedura_evaluare_IF08mai2017.pdf

Procedura operațională Organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către studenții Universității Babeș-Bolyai care urmează studii cu frecvență redusă și/sau la distanță http://qa.ubbcluj.ro/documents/evaluare_cursuri/Procedura_evaluare_ID24sep2018.pdf

Procedura operațională Organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a satisfacției studenților de nivel licență, master și doctorat din Universitatea Babeș-Bolyai. În Asigurarea Calității în Universitatea Babeș-Bolyai, pp 371 – 389 http://qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/manualul_calitatii.pdf

Procedura operațională Monitorizarea populației de studenți aflați în risc de abandon școlar. În Asigurarea Calității în Universitatea Babeș-Bolyai, pp 393 – 399 http://qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/manualul_calitatii.pdf

Procedura operațională Organizarea şi desfăşurarea procesului de colectare, prelucrare și analiză a informațiilor privind inserția pe piața muncii a absolvenților Universității Babeș-Bolyai, pe nivele de studiu. http://qa.ubbcluj.ro/documents/abandon/PO_AC12_MonitorizareRiscAbandonScolar.pdf

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), aprobat prin Hotărârea Senatului cu nr. 24048/10.12.2019 https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/regulamente

Domenii, criterii, standarde, indicatori de performanță. În METODOLOGIA de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, ARACIS, 2017, pp 17 – 38 https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie%20ARACIS.pdf