Sari la conținut

Consorțiu Universitaria

  • de

În perioada 26-29 mai 2022 s-a reunit la București Consorțiul Universitaria în formula sa extinsă, unde a fost preluată președinția rotativă de către Rectorul Universității din București, Marian Preda, anterior fiind Președinte Rectorul de la ASE București, Nicolae Istudor.

Au fost dezbătute teme actuale ce vizează politicile educaționale din învățământul superior, iar în urma panelurilor s-a elaborat Rezoluția Consorțiului Universitaria. Universitățile partenere în momentul de față sunt următoarele: Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice (ASE) din București, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Noi, studenții membri în Consiliile de Administrație ale universităților membre ale Consorțiului Universitaria, în urma discuțiilor purtate în cadrul panelului aferent studenților, propunem următoarele:

  1. Creșterea subvenției pentru bursele studențești și corelarea acesteia cu salariul minim brut pe țară; propunem stabilirea alocației/student la buget la 12% din salariul minim, astfel încât subvenția să fie actualizată automat, odată cu creșterea salariului minim;
  2. Fixarea unui cuantum minim al bursei studențești, asemenea burselor elevilor, la un nivel de 40% din salariul minim, din aceleași rațiuni prezentate mai sus;
  3. Modificarea O.U.G nr. 8/2021 și introducerea unei reduceri de 90% la călătoriile cu trenul pentru studenții cu vârste până în 26 de ani; propunem reducerea la 90%, iar nu gratuitatea, pentru a asigura un just echilibru între accesul la servicii de transport pentru studenți și riscurile de a fi utilizat în mod abuziv caracterul gratuit, invocat în 2021, la momentul eliminării facilității;
  4. Pondere de 25% în toate organele și procesele decizionale din mediul univeristar –- Consiliul de Administrație, Comisia de Evaluarea și Asigurare a Calității, Comisia de Etică, alegere Rectori, precum și asigurarea că nu există structuri decizionale fără studenți (Biroul Consiliului de Administrație);
  5. Cursuri obligatorii de Etică și Integritate Academică la toate ciclurile de învățământ, încurajarea redactării de lucrări științifice pe tot parcursul anilor de studii și asumarea unei politici de prevenire și combatere a plagiatului.
  6. Asigurarea oportunităților de practică, de către universități, pentru toți studenții care au această obligație, conform planului de învățământ.
  7. Publicarea rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice, în conformitate cu prevederile legii și Codului Drepturilor și Obligațiilor Studenților.
  8. Creșterea numărului de consilieri din cadrul Centrelor de Consiliere și Orientare în carieră, atât în zona consilierii psihologice, cât și în direcția consilierii profesionale; monitorizarea și analizarea atentă a dinamicii activității acestora prin raportare la nevoile identificate în rândul studenților.

Pentru a citi întreaga Rezoluție accesează link-ul