Sari la conținut

Program de internship – UBB Tech Transfer

  • de

UBB TECH TRANSFER organizează în perioada 11-29 Iulie a II-a ediție a programul de internship: „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților și masteranzilor prin stagii de practică în domeniul, inovării și al transferului tehnologic și cognitiv ”  

La acest program vor putea participa 20 de studenți din ciclul de licență sau master. Internship-ul se va desfășura în sistem hibrid și presupune prestarea a 120 ore la UBB TECH TRANSFER, recunoscute ca practică de vară.   

Stagiul asigură o viziune unitară asupra întregului proces de Transfer Tehnologic și Cognitiv, în toate fazele acestuia și are ca scop educarea studenților în logica transferului tehnologic și cognitiv, a inovării și a inițiativei antreprenoriale.  

Programul de internship organizat de UBB TECH TRANSFER are ca obiectiv principal identificarea și dezvoltarea de abilități, aptitudini și deprinderi practice în cadrul unui program integrat de practică. Pentru nivel licență, acest internship va începe cu un training în domeniul transferului tehnologic și cognitiv, prezentarea modelelor de bună practică de la marile universități din Europa și SUA, studii de caz, urmate de activități efective de scouting, ateliere de inovare, sesiuni de brainstorming, activități de echipă și individuale. 

Suplimentar, studenții de la nivel master vor participa un training în managementul inovării, iar activitatea lor se va focaliza îndeosebi pe identificarea potențialului de transfer tehnologic și cognitiv al structurilor din UBB, precum și a potențialilor beneficiari. 

Ulterior finalizării acestui internship, există posibilitatea continuării colaborării cu UBB TECH TRANSFER, prin încheierea unui contract de voluntariat, prin Fundația UBB. 

Cine organizează internship-ul? UBB Tech Transfer 
Când va avea loc? 11 – 29 Iulie 2022 
Cum se va desfășura? Hibrid (fizic + online)  
Cui se adresează? Studenților și masteranzilor UBB 
Câte locuri sunt disponibile? 20 locuri disponibile 
Termen limită pentru înscrieri 15 iunie 2022 

IMPORTANT! 

Candidații vor transmite dosarul de candidatură în format electronic la adresa de e-mail transfertehnologic@ubbcluj.ro, pana pe 15 iunie 2022, inclusiv. Evaluarea dosarelor va fi realizată de o comisie de selecţie, conform criteriilor de selecţie şi în cadrul perioadei prevăzute pentru evaluare.