Sari la conținut

Senat aprilie 2022

  • de

Dorim să vă informăm cu privire la hotărârile importante în ceea ce privește activitatea studențească adoptate în cadrul ultimei ședințe a Senatului Universității.

  1. Raportul Rectorului pe anul 2021

A fost validat Raportul Rectorului privind starea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2021. Raportul anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice a Universităţii.  

  1. Propuneri de modificare/completare a Regulamentului de burse pentru studenți.
  • Au fost aplicate o serie de amendamente Regulamentului de burse, printre ele se enumeră:
  1. Completări cu referire la bursele private:

În media ponderată nu se iau în calcul creditele aferente modulului de pregătire pedagogică şi creditele aferente limbii străine, cu excepţia situaţiei în care, în cazul celei din urmă, creditele aferente sunt incluse în totalul celor 30 de credite prevăzute în planurile de învăţământ;

2. Completări în cazul criteriilor de departajare:

Media pe semestrul/semestrele precedent/e (i.e. semestrul desfăşurat cu două semestre înaintea celui în care se solicită bursa), dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare semestrul anterior. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării


3. Modificare cu referire la bursa specială pentru cercetare:

Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă: – studenţilor de la nivel licenţă (începând cu anul II) şi masteranzilor (începând cu anul I); – pe perioada unui an academic, cu excepţia anilor terminali de la ciclul licenţă respectiv master, care beneficiază de bursă până la susţinerea licenţei/disertaţiei; numai o singură dată pe parcursul studiilor numai o singură dată pe parcursul unui ciclu de studii, adică o singură dată la nivel licenţă şi o singură dată la nivel master. 

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/04/Anexa-la-HS-nr.-48-privinbd-modificarea-%C8%99i-completarea-Regulamentului-de-burse-pentru-studen%C8%9Bi.pdf

  1. Aprobare planuri de învățământ

Au fost aprobate planurile de învăţământ valabile începând cu anul universitar 2022 – 2023, pentru programele de studii de licenţă şi de master, învăţământ cu frecvenţă, învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă. 

  1. Aprobare program universitar:

A fost trimis spre avizare în cadrul ARACIS dosarul pentru programul de master de cercetare în limba engleză, Bioinformatică (Bioinformatics), IF, 120 de credite, din cadrul Facultății de Biologie și Geologie.

Puteți consulta toate deciziile adoptate în cadrul ședinței pe site-ul UBB:

https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2021-2022/