Sari la conținut

Senat ianuarie + februarie 2022

  • de

Dorim să vă informăm cu privire la hotărârile importante în ceea ce privește activitatea studențească adoptate în cadrul primelor ședințe ale Senatului Universității din acest an.

Astfel, cele mai relevante sunt:

◼ Aprobarea Strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat la UBB.

◾ Strategia propriu-zisă conține descrierea structurilor interne responsabile și lista de măsuri pentru întărirea prevenirii și sancționării plagiatului – inventarierea și verificarea anti-plagiat a tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, înființarea Biroului de asigurare a integrității și calității doctoratelor, realizarea unei biblioteci digitale a tezelor de doctorat din perioada 1990-2016, înființarea unei comisii de analiză științifică sintetică a tezelor, implementarea unor programe în domeniul formării de formatori în etică și integritate

◾ De asemenea, a fost discutată inițiativa de a facilita accesul pentru toți studenții UBB la softuri antiplagiat, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a-și verifica constant lucrările. Deoarece costurile aferente unei astfel de inițiative sunt ridicate, inițial se dorește facilitarea accesului pentru studenții masteranzi. 

◼ Aprobare înființare Institutul de Geografie:

◾ institutul reprezintă o structură de cercetare în cadrul Facultății de Geografie, fiind constituit prin afilierea voluntară a mai multor centre de cercetare.

◼ Programe universitare: 

◾ a fost aprobată lichidarea unor programe de licență și masterat din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, și Facultății de Inginerie.

◾ a fost avizat noul program de studii din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației – Științe Cognitive în limba engleză.

◼ Aprobare acord cu BEI:

◾ a fost avizată încheierea unui contract de finanțare cu Banca Europeană pentru Investiții în scopul dezvoltării UBB.

◼ Regulament taxe pentru anul universitar 2022 – 2023

◾ au fost avizate propunerile de taxe pentru anul universitar următor, modificările cele mai notabile fiind următoarele:

  • scutire de taxă pentru studenţii care beneficiază de măsura de protecție specială a plasamentului în oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 272/2004 
  • introducerea unei taxe de participare la activitățile didactice pentru persoanele care nu dețin calitatea de student (participare în regim de audient)
  • Eliminarea serviciilor plătite oferite de către Clinica Universitară Psytech, serviciile psihologice (consiliere/psihoterapie) fiind acum gratuite pentru studenții și angajații UBB, oferindu-se un număr de 6 ședințe individuale gratuite/semestru.
  • Beneficierea de gratuitate în cămine și a studenților români orfani de un părinte
  • Beneficierea de reduceri în regia de cămin pentru studenții/doctoranzii străini bursieri ai statului român, cu bursă și studenții români de pretutindeni, cu și fără bursă
  • Creșterea tuturor tarifelor pentru închirieri de spații în clădirile UBB și a unor taxe administrative

◼ Modificarea condițiilor de suspendare a activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților.

◾ hotărârea descrie atât modalitatea de gestionare a situațiilor în care apar cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, cât și excepțiile care pot apărea.

◾ pe scurt, dacă în cazul activităților didactice realizate on-site apar 3 cazuri într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei grupe de studiu din cadrul unei locații, se suspendă activitățile didactice on site pentru o perioadă de 5 zile doar pentru această grupă, acestea reîncepând din a 6-a zi de la data confirmării celui de al treilea caz pozitiv. Mai multe detalii despre procedură se pot găsi în Hotărârea aferentă.

◼ Validare mandate senatori noi: au fost validate mandatele a 8 studenți senatori, după cum urmează 

◾ Alupei Andi, Student Senator al Facultății de Istorie și Filosofie, Linia Română

◾ Mălan Denisa, Student Senator al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Linia Română

◾ Varodi Sânziana, Student Senator al Facultății de Chimie și Inginerie Chimică și al Facultății de Fizică, Linia Română

◾ Gherman Sebastian, Student Senator al Facultății de Biologie și Geologie, Linia Română

◾ Cristinaru Ștefan, Student Senator al Facultății de Litere și al Facultății de Teatru și Film, Linia Română

◾ Pop Daciana, Student Senator al Facultății de Studii Europene, Linia Română

◾ Tomescu Mihai, Student Senator al Facultății de Educație Fizică și Sport, Linia Română

◾ Frînghiu Ioana, Student Senator al Circumscripției ONG-uri, Linia Română

◼ Repartizare la comisii a senatorilor nou aleși: 

Studenții Senatori au fost repartizați în comisiile de specialitate ale Universității, după cum urmează:

◾ Alupei Andi, Comisia pentru curriculum

◾ Mălan Denisa, Comisia pentru activități sociale și culturale studențești

◾ Varodi Sânziana, Comisia pentru resurse umane

◾ Gherman Sebastian, Comisia pentru relația cu mediul socio-economic și academic național

◾ Cristinaru Ștefan, Comisia pentru cercetare științifică

◾ Pop Daciana, Comisia pentru dezvoltare multiculturală și internaționalizare

◾ Tomescu Mihai, Comisia pentru buget și patrimoniu

◾ Frînghiu Ioana, Comisia de regulamente și probleme juridice

Puteți consulta toate deciziile adoptate în cadrul ședinței pe site-ul UBB