Sari la conținut

Sancționarea cadrului didactic ce a încălcat art.33 din Codul de etică și deontologie profesională

  • de

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai salută poziția colegilor: Kocsis Malvina – Gréti, fost student senator al liniei maghiare și masterand al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Henrik Iliász Struber Iliász – Subprefect Linia Maghiară și Ionuț Leonte Zbranca – Prefectul studenților. De asemenea, susținem organizația Kolozsvári Magyar Diákszövetség – KMDSZ și linia maghiară privind demersurile realizate în direcția sancționării cadrului didactic ce a încălcat art.33 din Codul de etică și deontologie profesională:

Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:
a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunității universitare, indiferent de poziţia ocupată de acesta în cadrul Universităţii (student, cadru didactic sau de cercetare, membru al conducerii Universităţii, membru al personalului administrativ);
c) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor cercetărilor unui coleg, fără a ţine cont de exigenţele presupuse de dezbaterea academică şi de principiile argumentării critice nuanţate;
d) formularea în faţa studenţilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii profesionale a unui coleg;
f) sfătuirea studenţilor să nu urmeze un curs al unui coleg.

–––––––––
Poziția KMDSZ și a liniei maghiare CSUBB:

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség kezdeményezésére, Zbranca Ionuț-Leonte, a BBTE diákprefektusának és Struber Henrik – Iliász, a BBTE magyar tagozatának diák-alprefektusának közbenjárásával, a mai napon sikerült a BBTE etikai bizottsága elé terjeszteni azon ügyet, melynek tárgya a Pszichológia és Neveléstudományok Karon tanító Dr. Szamosközi István professzor úr etikátlan magatartása.
Kocsis Malvina – Gréti, a KMDSZ volt vezetőtanács tagja, a BBTE magyar tagozatának volt diákszenátora, a Pszichológia és Neveléstudományok Kar mesteris hallgatója ma, november 10-én, iktatta a karon hallgató számos diák sérelmét névtelenül tartalmazó, illetve ötvenkét hallgató nevével és aláírásával hitelesített dokumentációt. Ebben a frissen összeállításra került csomagban felhozott esetek az Etikai és szakmai magatartási kódex következő cikkét sértik:
◼️33. cikk: A kollegialitás elvének megsértése
📍a) az egyetemi közösség valamely tagjával szembeni diszkrimináció, nemi, etnikai vagy egyéb zaklatás, fizikai vagy mentális erőszak, sértő nyelvhasználat vagy tekintéllyel való visszaélés, függetlenül az egyetemen betöltött pozíciótól (hallgató, oktató vagy kutató személyzet, az egyetem vezetőségének tagja, az adminisztratív személyzet tagja);
📍c) egy kolléga elképzeléseinek, hipotéziseinek vagy kutatási eredményeinek tisztességtelen lejáratása, a tudományos vita követelményeinek és az árnyalt kritikai érvelés elveinek figyelmen kívül hagyásával;
📍d) kíméletlen megjegyzések megtétele egy kolléga szakmai képzésével kapcsolatban a hallgatók jelenlétében;
📍f) a hallgatók arra történő biztatása, hogy ne kísérjék figyelemmel egy kolléga kurzusát;
Kérvényezzük, a pedagógus 𝐴 𝑓𝑒𝑙𝑠𝑜̋𝑜𝑘𝑡𝑎𝑡𝑎́𝑠𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑣𝑒́𝑘𝑒𝑛𝑦𝑘𝑒𝑑𝑜̋ 𝑜𝑘𝑡𝑎𝑡𝑜́- 𝑒́𝑠 𝑘𝑢𝑡𝑎𝑡𝑜́𝑠𝑧𝑒𝑚𝑒́𝑙𝑦𝑧𝑒𝑡 𝑗𝑜𝑔𝑎́𝑙𝑙𝑎́𝑠𝑎 alapján történő felelősségre vonását. Az 1/2011-es számú Nemzeti oktatási törvény 312-es cikk 2. bekezdésének e) alpontja értelmében, többszörös etikátlan magatartás tanúsítására hivatkozva, a 𝗺𝘂𝗻𝗸𝗮𝘀𝘇𝗲𝗿𝘇𝗼̋𝗱𝗲́𝘀 𝗳𝗲𝗴𝘆𝗲𝗹𝗺𝗶 𝗼𝗸𝗼𝗸𝗯𝗼́𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼́ 𝗳𝗲𝗹𝗯𝗼𝗻𝘁𝗮́𝘀𝗮́𝘁 𝘀𝘇𝗼𝗿𝗴𝗮𝗹𝗺𝗮𝘇𝘇𝘂𝗸.
A KMDSZ álláspontja – ezen és hasonló esetekben egyaránt – a következő: az egyetemi képviselők segítségével lehet lépéseket tenni mindaddig, amíg a problémákat alátámasztják a közvetlenül érintettek, ezzel adva legitimitást a történteknek. Az elmúlt évekhez képest megtörtént változás annak köszönhető, hogy nyíltan kértek segítséget a tanulmányaikra negatív hatást kifejtő etikátlan megnyilvánulások direkt elszenvedői.
A Kolozsvári Magyar Diákszövetség továbbra is határozottan kiáll mindennemű etikátlan magatartás ellen, amely negatív hatással van az akadémiai oktatás résztvevőinek szellemi, lelki fejlődésére, illetve csorbítja a felsőoktatási intézmény hitelességét, ennek fényében pedig szorgalmazza ezen esetek az oktatás bármely szereplője által történő felvállalását.